THÔNG BÁO
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

Ngày 30/12/2011, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

     Qua một năm nỗ lực, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng đã đề ra trong năm 2011. Bước vào năm 2012 trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, bất thường, đe doạ đến hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 2051/CT-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Thành phố và UBND các phường khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung công tác sau:
1. Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 phải được tổ chức theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người; do đó phải tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, tàn tật, gia đình nghèo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang:
1.1. Về công tác chính sách, xã hội:
Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên địa bàn; tổ chức vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp, phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng, gia đình neo đơn, tàn tật, gia đình nghèo... tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán; nêu cao hơn nữa lòng yêu thương đùm bọc, tình làng, nghĩa xóm, giúp nhân dân dọn dẹp, sửa sang nhà ở, ổn định lại cuộc sống; tổ chức cứu trợ kịp thời, đúng người đúng đối tượng.
1.2. Về văn hoá, văn nghệ, thể thao:
1.2.1. Tăng cường công tác cổ động trực quan; vận động cán bộ, nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán và chào mừng ngày thành lập Đảng ( 03/2/1930 - 03/2/2012 ) từ ngày 20/01/2012 đến hết ngày 05/02/2012 ( từ 27 tháng chạp đến hết 14 tháng giêng âm lịch ).
1.2.2. Phòng Văn hoá Thông tin, Nhà Văn hóa Huế, Đài Truyền thanh Thành phố, UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Thìn 2011, chào mừng Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012 gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; định hướng tuyên truyền chủ trương về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát giá cả, thị trường, ngăn ngừa các thông tin không có cơ sở gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng.
1.2.3. Đài Truyền thanh Thành phố xây dựng chương trình phát thanh phong phú, đa dạng, phù hợp với truyền thống dân tộc; thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của thành phố.
1.2.4. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc việc tổ chức trang trí đèn, hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung tâm thành phố, các khu vui chơi giải trí; tổ chức thật chu đáo Hội hoa xuân tại Công viên Thương Bạc, Chợ Hoa Tết tại Phu Văn Lâu, Nhà văn hóa Trung tâm Tỉnh đảm bảo trật tự, mỹ quan, vệ sinh môi trường, kết thúc theo qui định của thành phố.
1.2.5. Ban Tổ chức Hội vui xuân Tết Nhâm Thìn tổ chức tốt Hội Hoa xuân và các hoạt động biểu diễn văn hóa, trò chơi dân gian, văn nghệ, triển lãm với chủ đề “mừng Đảng, mừng Xuân“ nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, đoàn kết, nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới. Tăng cường chất lượng của Hội hoa xuân, vận động nhân dân và nhiều nghệ nhân tham gia hơn nữa.
1.2.6. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế có kế hoạch phục vụ Tết trồng cây “Mừng Đảng, mừng Xuân”, “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Tỉnh, Thành phố và nhân dân.
2. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.1. Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan, UBND các phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí; báo cáo kịp thời các biến động giá cả và đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố, Sở Tài chính các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, không để việc tăng giá ảnh hưởng đến đời sống người dân nhất là người dân nghèo, đảm bảo chất lượng hàng hoá phục vụ Tết.
2.2. Đoàn kiểm tra liên ngành về giá của Thành phố có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nhà nước về giá; bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc thực hiện kiểm tra niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; việc kê khai giá, đăng ký giá đối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai đăng ký giá; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh giá và các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi vi phạm.
2.3. Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với phòng Tài chính Kế họach chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, Ban quản lý các chợ và các đơn vị khác triển khai tốt kế hoạch bổ sung hàng hóa, nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng khác đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. Vận động các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết hợp tổ chức các đợt bán hàng khuyến mại, giảm giá, cung ứng các mặt hàng của Việt Nam sản xuất với chất lượng tốt, an toàn, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp, phong phú.
2.4. Công an Thành phố, Chi Cục thuế Thành phố, Đội quản lý thị trường số 2 tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa trong dịp Tết, đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý thị trường - giá cả. Phối hợp các cơ quan chức năng của Tỉnh, kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, các loại pháo nổ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bạo lực. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời mọi hoạt động đầu cơ, nâng giá, ép giá.
 2.5. Ban quản lý các chợ Đông Ba, An Cựu, UBND các phường hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá bán, thực hiện văn minh thương mại và bình ổn không để xảy ra đột biến giá; thường xuyên tổ chức bố trí lực lượng theo dõi diễn biến giá cả thị trường khi thấy hàng hóa, dịch vụ nào tăng giá đột biến cần phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về bình ổn giá, thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm về giá của các tiểu thương tại chợ.
2.6. Phòng Kinh tế chủ động phối hợp với Chi Cục thú y, UBND các phường, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, có biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch tai xanh ở lợn; kiện quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm khắc việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, các cơ sở cá nhân kinh doanh giết mổ gia súc ngoài các lò mổ tập trung và gia súc bị dịch, bệnh.
2.7. Trung tâm Y tế Thành phố chỉ đạo tổ chức tốt việc chăm lo phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh, trực cấp cứu trong dịp Tết; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm; chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn tuyệt đối không để bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
UBND các phường, Ban quản lý các chợ chủ động tổ chức đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh, ăn uống, thực phẩm, các quán bán hàng rong, hàng bạ trên địa bàn
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị:
3.1. Tổ chức tốt phong trào cán bộ, nhân dân toàn Thành phố tham gia lao động làm vệ sinh môi trường tại khu vực công cộng, nhà ở nơi làm việc và chỉnh trang mặt tiền đường phố của các cơ quan công sở, nhà dân và thôn xóm tại các khu vực đường phố, đường kiệt, đường xóm khu dân cư; chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia, các đài liệt sĩ… để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết. Tổ chức các đợt tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố từ nay cho đến Tết Nguyên đán theo kế hoạch phân công của thành phố. UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lòng, lề đường làm nơi tập kết rác thải xây dựng (đặc biệt là thời gian gần tết ).
3.2. Các phường và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt Tết trồng cây và các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” vào dịp đầu năm mới Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
3.3. Thành đoàn Huế chỉ đạo các chi đoàn cơ sở có kế hoạch tham gia tổng vệ sinh toàn thành phố, phát động phong trào thi đua " Mừng Đảng, mừng Xuân " có ý nghĩa và thiết thực.
3.4. Công ty TNHH NN Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế có kế hoạch tăng cường thu gom rác trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt lưu ý tăng cường trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, đèn màu, đèn trang trí trên các trục đường chính của thành phố trong dịp chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng và mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.
3.5. Đội Quản lý Đô thị phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện các đợt thu gom các đối tượng lang thang, cơ nhỡ và lập lại trật tự ở các điểm tham quan di tích và tại nơi công cộng. UBND các phường, Ban quản lý các chợ và Ban quản lý bến xe thuyền Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra truy quét tại địa bàn mình.
3.6. Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Đô thị tham mưu Thành phố thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm túc các chủ phương tiện và chủ đầu tư chở vật liệu, đất cát làm rơi vãi và làm bẩn đường phố; thông báo nghiêm cấm việc sử dụng bờ kè, lề đường, vỉa hè để vật liệu xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng, cát sạn, đất đá sau ngày 22 tháng chạp.
3.7. UBND các phường nhắc nhở các hộ gia đình tập trung đổ rác đúng thời gian và địa điểm quy định. Trung tâm Công viên Cây Xanh, UBND các phường có địa điểm cho thuê bán hoa, Ban quản lý các chợ nhắc nhở các hộ kinh doanh tập trung các lượng rác thải ( kể cả hoa ) chậm nhất trước 22 giờ ngày 22/01/2012 ( đêm 29 Tết ) vào một địa điểm để tiện cho công ty TNHH NN MTV Môi trường và Công trình Đô thị trong việc thu gom và xử lý rác.
4. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh quốc gia - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị trong thời gian trước, trong và sau Tết.
4.1. Thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, trực chiến, có kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra, bố trí lực lượng trực bảo vệ 24/24 giờ vào các ngày lễ và nghỉ Tết. Các đồng chí lãnh đạo của các phường, doanh nghiệp; thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể phải thường xuyên để máy di động ở chế độ làm việc để lãnh đạo Thành phố tiện liên lạc khi cần thiết.
4.2. Yêu cầu lực lượng Công an Thành phố, Ban chỉ huy quân sự Thành phố chủ trì kiểm tra gác trực; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, bố trí lực lượng kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, ngăn chặn tình trạng đốt pháo ( kể cả sử dụng pháo hơi bắn giấy ) và sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm trong dịp tết Nguyên đán. Ngăn chặn mọi hành vi vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh pháo các loại; mọi đối tượng vi phạm phải xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của Pháp luật.
4.3. Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học nghiêm cấm các học sinh không được tổ chức đốt pháo dưới mọi hình thức. UBND các phường chỉ đạo các tổ dân phố vận động các hộ gia đình ký cam kết không tổ chức kinh doanh, mua bán và đốt pháo nổ.
4.4. Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố có kế hoạch tăng cường công tác trật tự trị an trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng ... đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ, chống buôn bán, vận chuyển đốt các loại pháo trên địa bàn trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ .
4.5. Công an Thành phố có kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tấn công đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán, kiểm tra ngăn chặn, không để xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, tình trạng đua xe hoặc lái xe trong lúc say rượu, bia; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông.
4.6. UBND các phường, Ban quản lý các chợ tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng chống lấn chiếm đường nội bộ, đường thoát nạn, mặt tiền chợ để kinh doanh. Cương quyết giải tỏa các hàng rong bạ, các điểm kinh doanh không đúng nơi quy định; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trên địa bàn chợ. Đối với các chợ gần các trục đường giao thông chính, chủ động phối hợp với lực lượng công an các phường tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị; giải tỏa việc kinh doanh trên vỉa hè, đảm bảo “ lề thông hè thoáng “.
5. Tổ chức tổng kết năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 thật gọn, chu đáo, không phô trương hình thức, nghiêm cấm sử dụng công quỹ để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén.
5.1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tổ chức tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố trên tinh thần gọn nhẹ không phô trương lãng phí. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng dầu), tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, họp mặt đón mừng năm mới.
5.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình thức; có trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố khi để xảy ra vi phạm ở cơ quan, đơn vị mình.
6. Ngay sau nghỉ Tết, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, phải nhanh chóng đưa sản xuất - kinh doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm; phê phán kiểm điểm nghiêm khắc tệ ăn Tết kéo dài, không đảm bảo biên chế và thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị.
Văn phòng HĐND-UBND TP

File đính kèm:
YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op