THÔNG TIN CẦN BIẾT
Giờ họp chợ

1. Chợ mở cửa:

Thời gian mở cửa từ 5 giờ đến 19 giờ

(ngày lễ, ngày Tết và các ngày nghỉ khác sẽ có thông báo riêng)

2. Ngoài giờ quy định trên, người không có nhiệm vụ, không được vào và ở lại trong chợ, thương nhân nào có nhu cầu vào chợ phải được sự đồng ý của lãnh đạo Ban quản lý chợ và phải có sự giám sát của bảo vệ trong ca trực đó.

(Trích trong Nội quy chợ Đông Ba)

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op