THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cẩm nang du lịch
Các điểm du lịch tại Huế

Huế đẹp, Huế thơ, Huế mộng mơ, Huế khắc nghiệt, Huế đậm đà,... Không có đủ tính từ nào để khái quát một xứ Huế đi vào lòng những người biết đến Huế và yêu Huế. Với người dân Huế, ai cũng có thể nói: "ta có Huế tự hào".

#  Nui Ngu Binh

# Song Huong

# Doi Vong Canh

# Vuon Quoc Gia Bach Ma

# Nhà thờ chính tòa Phú Cam

# Nhà thờ dòng chúa cứu thế

# Chùa Từ Hiếu

# Chùa Tử Đàm

# Chùa Diệu Đế

# Chùa Thiên Mụ

# Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế

# Phân viện bảo tàng Hồ Chí Minh

# Lăng Dương Nỗ

# Lăng Khải Định

# Lăng Gia Long

# Lăng Tự Đức

# Lăng Thiệu Trị

# Lăng Minh Mạng

# Lăng Đồng Khánh

# Kinh thành Huế

# Duyệt Thị Đường

# Thái Bình Lâu

# Đàn Nam Giao

# Cứu vị Thần Công

# Thế Miếu

# Điện Thái Hòa và sân Đại Triều Nghi

# Ngọ Môn

# Cửu Đinh

# Kỳ Đài

# Phu Văn Lâu

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op