THÔNG TIN CẦN BIẾT
Biểu diễn nghệ thuật
CHƯƠNG TRÌNH OFF FESTIVAL 2012
(Dự kiến ngày 15/3/2012)
       
* Sân khấu Ngọ Môn (Chiều):
  8/4/2012:  Chương trình Âm nhạc Nhật
  9/4/2012: Nhà hát Thăng Long
  10/4/2012: Nhà hát Bông Sen
  11/4/2012: Đoàn múa dân gian Liceo (Philipin)
  12/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Thành phố Gyeongju (Hàn Quốc)
  13/4/2012: Đoàn múa Panama
  14/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Jazz Combo (Pháp)
* Sân khấu Bia Quốc Học:
  9 và 11/4/2012:  Lễ hội Áo dài
  12/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Khmer (Campuchia)
      Đoàn Nghệ thuật Max Vandervost (Bỉ)
  13/4/2012: Đoàn múa truyền thống Sri Lanka
  14/4/2012: Học viện Âm nhạc Huế
* Sân khấu Nghinh Lương Đình:
  8/4/2012:  Đoàn Raduga (Nga)
      Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai
  9/4/2012: Nhà hát Bông Sen (TP Hồ Chí Minh)
      Ban nhạc Cuarto Elemento (Argentina)
  10/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Max Vandervost (Bỉ)
      Nhà hát Thăng Long - Hà Nội
  11/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Khmer (Campuchia)
      Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  12/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Thái Lan
      Trung tâm Bảo tồn & phát huy di sản dân ca xứ Nghệ
  13/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Jazz Combo (Pháp)
      Đoàn Ca múa nhạc Phú Yên
  14/4/2012: Đoàn trống (Venezuela)
      Nhà hát Ca múa nhạc Lam Sơn (Thanh Hóa)
* Sân khấu Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh:
  11/4/2012: Chương trình Miss Áo dài Big C
  13/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Thái Lan
      Nhà hát Ca kịch Huế
  14/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Lào
      Đoàn Ca múa nhạc Quảng Bình
* Sân khấu Nhà Văn hóa Thành phố (Rạp Hưng Đạo):
  8/4/2012:  Câu lạc bộ Ca Huế Phú Xuân (TP Hồ Chí Minh)
  10/4/2012: Đoàn Tango (Argentina)
  11/4/2012: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai
  12/4/2012: Đoàn Múa Odissi (Ấn Độ) 
* Công viên Tứ tượng:
  8/4/2012:  Đoàn Nghệ thuật Jazz Combo (Pháp)
      Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
  9/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Max Vandervost (Bỉ)
      Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc
  10/4/2012: Đoàn trống (Venezuela)
      Đoàn Nghệ thuật Đắk Lắk
  11/4/2012: Đoàn Tango (Argentina)
      Nhà hát Ca kịch Huế
  12/4/2012: Nhóm Vũ nhạc Raices Profundas (Cuba)
      Nhà hát Ca múa nhạc Lam Sơn (Thanh Hóa)
  13/4/2012: Học viện Âm nhạc Huế
  14/4/2012: Ngày hội Thiếu nhi
* Bệnh viện Trung ương Huế:
  8/4/2012:  Nhạc đồng quê Mary McBride (Hoa Kỳ)
  9/4/2012: Nhóm Cỏ Lạ
  10/4/2012: Nhóm Múa Descendance (Úc)
  12/4/2012: Đoàn Raduga (Nga)
* Công An tỉnh:  
  9/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Lào
  10/4/2012: Đoàn Ca múa nhạc Quảng Bình
* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
  13/4/2012: Trung tâm Bảo tồn & phát huy di sản dân ca xứ Nghệ
* Hương Thủy:  
  8/4/2012:  Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc
  9/4/2012: Đoàn Raduga (Nga)
  10/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Jazz Combo (Pháp)
  11/4/2012: Câu lạc bộ Ca Huế Phú Xuân (TP Hồ Chí Minh)
* Phong Điền:  
  9/4/2012: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai
  10/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Thái Lan
* Hương Trà:  
  10/4/2012: Đoàn múa dân gian Liceo (Philipin)
  11/4/2012: Trung tâm Bảo tồn & phát huy di sản dân ca xứ Nghệ
* Quảng Điền:  
  10/4/2012: Đoàn múa truyền thống Sri Lanka
  11/4/2012: Nhà hát Ca múa nhạc Lam Sơn (Thanh Hóa)
* Phú Vang:    
  9/4/2012: Erwann Hamon và Janik Martin (Pháp) - Thị trấn Thuận An (tối)
  10/4/2012: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
  11/4/2012: Đoàn Raduga (Nga)
* Phú Lộc:    
  11/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Max Vandervost (Bỉ)
  12/4/2012: Đoàn Ca múa nhạc Quảng Bình
* Nam Đông:  
  9/4/2012: Erwann Hamon và Janik Martin (Pháp) (trưa)
  11/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Lào
  12/4/2012: Đoàn Ca múa nhạc Phú Yên
* A Lưới:    
  9/4/2012: Đoàn Nghệ thuật Đắk Lắk
  10/4/2012: Nhóm Vũ nhạc Raices Profundas (Cuba)
* Đường phố:  
  9/4/2012: Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  10/4/2012: Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  11/4/2012: Liên đoàn Xiếc Việt Nam
  12/4/2012: Liên đoàn Xiếc Việt Nam
* Trường Kim Long:  
  1/4/2012: Nghệ sĩ Francois Audrain (TP Rennes - Pháp)
YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op