Thu Mai (Nga)
Tên chủ hộ kinh doanh: Đặng Thị Mai
Địa điểm kinh doanh: Hành lang lầu Chuông dưới, chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 513 447. Email:
Tự giới thiệu: Chuyên mua bán sỉ và lẻ đặc sản Huế: tôm, mực khô, hải sản cao cấp, tôm chua, mè xững, hạt sen khô,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op