NY NA
Chuyên mua bán sỉ & lẻ Đặc sản Huế
Tôm chua - Mắm tôm - Mè xửng - Kẹo gương - Hạt sen - Dầu tràm - Bột sắn dây
Đặc biệt: Trà Bắc Thái - Trà Thảo dược - Bột sen - Rượu Huế
ĐC: Lô số 7 hành lang lầu chuông Chợ Đông Ba, Huế
ĐT: 054.2210476 - DĐ: 0989966621

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op