Tuyết Loan
Tên chủ hộ kinh doanh: Ngô Thị Tuyết Loan
Địa điểm kinh doanh: Hành lang nhà C chợ Đông Ba
Điện thoại: 0543 512 319. Email:
Tự giới thiệu: Chuyên bán inox các loại, nhựa Đài Loan, nhôm, sành sứ, nhựa, bình thủy Rạng Đông,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op