Cường Chi
Tên chủ hộ kinh doanh: Trần Thị Kim Chi
Địa điểm kinh doanh: Lầu Chuông dưới, chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 513 078. Email:
Tự giới thiệu: Chuyên mua bán các loại túi xách tay, ví da, vòng, hoa tay, cài, kẹp mẫu mã hợp thời trang.

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op