Hiệu đồng hồ VĂN SÁU
Chuyên mua bán - sửa chữa các loại đồng hồ và máy tính điện tử v.v...
Đảm bảo uy tín
ĐC: Cổng số 2 chợ Đông Ba
ĐT: 0543522747

Đồng hồ
Mặt hàng kinh doanh
YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op