Hiệu đồng hồ Văn Đoàn
Chuyên các loại đồng hồ - máy tính - Mua bán - Sửa chữa - Thay pin
Đảm bảo - Uy tín
ĐC: Cổng B - Chợ Đông Ba
ĐT: 0543525547 - DĐ: 01652848818

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op