Hiệu kính Hoàng Hương
Chuyên: Bán sỉ, lẻ các loại đồng hồ
Phụ tùng thay thế
Máy tính điện tử và năng lượng
Đảm bảo - Uy tín
ĐC: Cổng B chợ Đông Ba
ĐT: 0543513765 - DĐ: 01287799559

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op