Dũng Ty
Tên chủ hộ kinh doanh: Trương Thị Kim Oanh
Địa điểm kinh doanh: Lầu Chuông trên - chợ Đông Ba
Điện thoại: 0977 054 849, 0986 291 236. Email:
Tự giới thiệu:
Chuyên kinh doanh sỉ và lẻ các mặt hàng tủ vải, chiếu trúc, chăn màn, gối các loại nội và ngoại nhập.

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op