Quầy hàng HỒNG LIÊN
chuyên bán sỉ và lẻ các loại
nón lá- Quai nón đủ loại
ĐC: Chợ Đông Ba- Huế
DĐ: 0948475012- 0979042285

chủ quầy hàng đang cột nón
Chủ quầy hàng săp xép lại quầy
YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op