DNTN Hồng Ngọc
Tên chủ hộ kinh doanh: Lê Thị Túy Ngọc
Địa điểm kinh doanh: Cổng 6 chợ Đông Ba
Điện thoại: 054.3 525 421. Email:
Tự giới thiệu:
Chuyên mua bán bia, nước ngọt các loại.

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op