Xuân Phó
Tên chủ hộ kinh doanh: Hà Thị Xuân
Địa điểm kinh doanh: Lầu 20, đường Chương Dương, chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 512 961. Email:
Tự giới thiệu: Trang điểm cô dâu, uốn tóc, làm móng,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op