Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý RỒNG VÀNG
Chuyên mau bán gia công vàng bạc đá quý
bảo đảm chất lượng, trọng lượng
Nữ trang đẹp - Nơi đáng tin cậy của quý khách
Lô số 34K phía trong chợ Đông Ba- Huế
ĐT: 0543523022
NR: 205 Nhật Lệ: ĐT: 0543524793

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op