Hiệu vàng 9999 KIM NHÂN
Chuyên mua bán - Gia công chế tác vàng, nữ trang 18K- 24K
Uy tín- Chât lượng- Bảo đảm
ĐC: lô 31,32 nhà A chợ Đông Ba- Huế
ĐT: 0543531609- 3617122- DĐ: 0914680368
NR: kiệt 162/3 Nguyễn sinh Cung- Huế
ĐT: 0543825449

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op