Hiệu vàng NGỌC TRÀ
Chuyên mua bán, gia công: Các loại nữ trang, vàng 18-24K ĐC: lô số 1 lầu B chợ Đông Ba ĐTC: 0543527770 - NR: 0543525601 DĐ: 01697037428

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op