Hàng vàng Huế Vàng
Tên chủ hộ kinh doanh: Lương Văn Tân
Địa điểm kinh doanh: Kiot 9, 10, 11 chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 354 072. Email:
Tự giới thiệu: Chuyên kinh doanh nữ trang vàng 9999, 70/75% hợp thời trang,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op