Hiệu vàng Duy Mong
Tên chủ hộ kinh doanh: Trần Thị Lệ Thúy
Địa điểm kinh doanh: Kiot Lầu B, chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 531 076. Email:
Tự giới thiệu: Hàng vàng Duy Mong chuyên kinh doanh các loại vàng bạc, nữ trang,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op