THÀNH 41
Chuyên mua bán, gia công sửa chữa nữ trang, vàng bạc
Dụng cụ đồ nghề vàng bạc Nhiều mặt hàng mới đẹp - Hợp thời trang ĐC: Chợ Đông Ba - Huế ĐT: 0543524119 * NR: 0543524118

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op