Quầy hàng lưu niệm TUẤN HIỀN
Chuyên bán sỉ & lẻ các mặt hàng
Tranh ảnh sơn mài mỹ nghệ
Quà lưu niệm
ĐC: Kiốt 15 chợ Đông Ba
ĐT: 0543524235

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op