BQL đã có buổi làm việc với các hộ rong bạ
🌻🌻 Chiều ngày 09/1, BQL đã có buổi làm việc với các hộ rong bạ tại khu vực cổng số 21 và cổng số 22 về công tác chỉnh trang, bố trí lại lô tại các khu vực này./.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80