BQL chợ tổ chức ký kết hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2024.
📣📣 Hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2023 (ngày 01/4/2023) sắp hết hiệu lực, nay BQL chợ thông báo đến bà con tiểu thương từ ngày 06/4/2024, BQL chợ tổ chức ký kết hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2024.
📅 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 14𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎6/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑
📍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐐𝐋 𝐜𝐡𝐨̛̣ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚
💁♂️💁♂️ Để chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng thuê điểm kinh doanh 2024, BQL đề nghị bà con đem theo các giấy tờ sau đây:
• Hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2022.
• Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê điểm kinh doanh năm 2023.
• 𝐂𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 (𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠).
Nhằm đảm bảo quyền lợi của bà con, kính mong bà con cùng phối hợp và hỗ trợ.
BQL chợ Đông Ba kính thông báo./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80