Cô Ri
Tên chủ hộ kinh doanh: Trần Thị Thái Phượng
Địa điểm kinh doanh: Lầu E chợ đông Ba
Điện thoại: 0543 531 076. Email: cori_hue@yahoo.com
Tự giới thiệu: Chủ hiệu mắm Cô Ri chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại mắm Huế: mắm tôm, mắm ruốc, mắm rò, cà dưa và mắm nêm, các loại nước chấm,...

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op