Hàng vàng 9999 TÍN ĐẠT (Vy - Mễ)
Chuyên mua bán vàng bạc, gia công các loại nữ trang vàng 18-24K
Lô C, lầu B chợ Đông Ba- Huế
ĐT: 0543527424- DĐ: 0903527424
NR: 18 Lưu Trọng Lư- Huế. ĐT: 0543514163

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op