BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

I. Ban quản lý


Nguyễn Thị Thanh Trà
Trưởng ban
Điện thoại:
054 3524663
Email: thanhtrahue1966@yahoo.com.vn

Nguyễn Minh
Phó Trưởng ban
Điện thoại:
054 3524663
Email: nguyenminhmtl@yahoo.com

Nguyễn Văn Cầm
Phó Trưởng ban
Điện thoại:
054 3522155
Email: nguyenvancam158@gmail.com

II. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa,
T.Phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3524663. Fax :354.3571656
E-mail: thanhtrahue1966@yahoo.com.vn
Tài khoản: 3712.31703285
Mã số thuế: 3300100057
YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op