GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT - Chị Trần Thị Ngọc Na
💚💚Vào lúc 9h45, chị Trần Thị Ngọc Na ( ngành hàng giải khát khu vực đình E) đã nhặt được 01 điện thoại thông minh. Ngày lập tức, chị Na đã trình báo cho Đội Trật Tự.
🌻🌻Sau khi xác minh, BQL đã tiến hành trao trả lại khách hàng đánh rơi là chị Nguyễn Thị Tuyết ( trú tại Quảng Ngạn, Quãng Điền, TT-Huế).
🌿🌿Việc “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” của chị Trần Thị Ngọc Na là một hành động đẹp cần lan tỏa trên địa bàn chợ, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
--------------------------------------
“Văn Minh, Thân Thiện là người Đông Ba“
--------------------------------------
Hotline: 08 12 06 12 80

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80