THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 440/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Đông Ba;
Căn cứ Công văn số 256/UBND-NV ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố về việc thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động;
Căn cứ Công văn số 316/UBND-NV ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UNBD thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2021 của BQL chợ Đông Ba;
Căn cứ kế hoạch số 137/KH-BQL ngày 31/11/2021 của Ban quản lý chợ Đông Ba;
 
 THÔNG BÁO
 
Năm 2022 đơn vị Ban quản lý chợ Đông Ba cần tuyển một số chức danh vị trí việc làm cụ thể như sau:
- Nhân viên Hành chính Quản trị: 01 chỉ tiêu;
- Trật tự bảo vệ ban đêm: 03 chỉ tiêu.
 
1. Trình độ tuyển dụng:
- Nhân viên Hành chính Quản trị: cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông;
- Trật tự bảo vệ ban đêm: Tốt nghiệp THPT trở lên. Ưu tiên người hoàn thành nghĩa vụ Quân sự/ Công an trở về.
 
2. Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển, bao gồm:
 
- Đối với vị trí nhân viên Tổ Hành chính Quản trị:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trên Website và Fanpage Ban Quản lý chợ Đông Ba, có dán ảnh 4x6);
          * Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: 
https://bit.ly/3Kep0it
+ Bản khai sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
+ Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
+ Bản sao hộ khẩu thường trú;
+ 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.
 
- Đối với vị trí nhân viên Trật tự bảo vệ ban đêm:
+ Đơn xin việc làm;
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
+ Bản sao hộ khẩu thường trú.
 
3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian:
Từ ngày 18 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2022 (trừ chủ nhật).
Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban quản lý chợ Đông Ba.
 
Ghi chú:
 
- Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo sau.
 
- Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, Ban quản lý chợ Đông Ba rà soát, cân đối số lượng người làm việc, số lượng nhân viên nghỉ hưu, thôi việc (nếu có) tại các đơn vị để bố trí người trúng tuyển.
 
Vậy, Ban quản lý chợ thông báo các cá nhân có nhu cầu vào làm việc tại Ban quản lý chợ nộp hồ sơ tại Bộ phận Hành chính quản trị (Gặp Bà: Lê Phương Diệu Ái - Phụ trách công tác Tổ chức nhân sự, số điện thoại cơ quan: 0234.3523991, Di động: 079.672.6855).

                                                                                                                                                                                                         BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80