Ban quản lý kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với các hộ kinh doanh ngành thịt ban đêm tại chợ Đông Ba trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
👮👮‍♂️ Nhằm góp phần cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật và dịch bệnh lây sang người có nguồn gốc từ động vật; phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y, Ban quản lý kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với các hộ kinh doanh ngành thịt ban đêm tại chợ Đông Ba trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
🌟🌟 Đây là hoạt động hàng đêm nhằm phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; điều kiện vệ sinh thú y.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlcdb.tphue@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80