Hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
👨🏻‍💻👩🏻‍💼 Sáng nay, ngày 22/02, Đảng ủy Ban quản lý chợ Đông Ba tiến hành hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


👩🏻‍💼👨🏻‍💻 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Như Thanh, Bí thư Đảng ủy đánh giá, tập huấn ngày hôm nay có rất nhiều nội dung quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với từng chi bộ.

👩🏻‍💼👨🏻‍💻 Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh đề nghị các đồng chí tham dự tập huấn tiếp tục bổ sung, củng cố, cập nhật kiến thức, văn bản mới về nghiệp vụ công tác Đảng, cũng như tiếp thu vận dụng vào thực tế của các chi bộ, phát huy tính sáng tạo, bảo đảm có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÔNG BA

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Email: bqlchodongba@gmail.com
Số điện thoại: 0234.3523991
Website: www.chodongba.com.vn
Fanpage: Ban Quản Lý Chợ Đông Ba
Hotline: 08 12 06 12 80