TUYẾT NHUNG
Chuyên bán
Mè xửng - kẹo gương - Tôm chua- Mắm ruốc - hạt sen - Trà cung đình - Dầu tràm - Bột sen- Nghệ đen - Nghệ vàng viên- ......
Nhận phục vụ tận nơi theo yêu cầu
Đc: lô số 3 hành lang lầu chuông chợ Đông Ba, Huế
ĐT: 0543513120- DĐ: 0903537937 - 01262671676
Chủ TK: Hồ Thị Tuyết
STK: 0161000664323
Ngân hàng Vietcomban - Huế

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op