Hoàng
Tên chủ hộ kinh doanh: Đoàn Thị Hoàng
Địa điểm kinh doanh: Lô 19, đường Chương Dương, chợ Đông Ba
Điện thoại: 0905 376 370. Email:
Tự giới thiệu: Chuyên uốn tóc, trang điểm cô dâu, đã 36 năm trong nghề.

YAHOO


SKYPE
Online

Cô Phương: 0905 335 052
ĐĂNG NHẬP
©2011 - Ban quản lý Chợ Đông Ba
Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Tel: 054. 3123654 | Email: info@chodongba.com.vn | Website: www.chodongba.com.vn
Thiết kế bởi HueTechCo-op